Gulden en Blockchain simpel uitgelegd

Gulden en Blockchain simpel uitgelegd

Tekst door Jan Paul den Oudsten.

Dit artikel is eigenlijk bedoeld voor mijn ouders en hun ouders zodat ze een beetje begrijpen wat de nieuwe Gulden nu eigenlijk is. Maar uiteraard ben je van harte welkom om gezellig mee te kijken. Ik hoop dat jullie er iets van opsteken en dat alles duidelijk is wat ik hier probeer uit te leggen. 

Wat is geld?

Om te beginnen zal ik eerst even uitleggen wat geld nu eigenlijk precies is. Geld is een heel nuttige uitvinding. Het zorgt ervoor dat diensten van mensen uitwisselbaar worden. Zet tegenover een dienst een ruilmiddel, en iedereen kan zijn eigen dienst ruilen tegen een dienst van een ander, en iedereen kan zelf kiezen welke dienst hij wil ruilen tegen de zijne. Geld zou in die zin dus keuze en vrijheid moeten brengen.

De centrale banken hebben het alleenrecht op het in omloop brengen van geld. Dat monopolie hebben ze al heel lang en dus is elke dollar en elke euro die er bestaat, ooit in omloop gebracht door die centrale banken. Nu brengen die centrale banken dat geld niet zomaar in omloop, maar ze lenen het uit aan de overheid. Let op, de centrale banken zijn geen onderdeel van de overheid, het zijn private instellingen beheerd door de rijkste families op aarde.

Ooit was ons geld een bepaalde hoeveelheid goud waard, maar dat is afgeschaft in 1971. Deze centrale banken creëren nu geld uit het niets door geld bij te drukken, er staat dus geen enkele dienst of waardevast materiaal tegenover, maar het moet wel worden terugbetaald en natuurlijk met rente.

Daarmee bestaat iedere dollar of euro die er in omloop is dus uit SCHULD,  Met het toenemen van de hoeveelheid geld in omloop, neemt dus ook de schuld toe. Bovendien is die schuld altijd groter dan de totale hoeveelheid geld die in omloop is door de rente die er bij komt. Dit is in feite een piramidespel. Hoe langer het spel duurt, hoe groter de schuld wordt. Omdat de schuld alsmaar groeit, neemt de afhankelijkheid van de wereld aan de banken steeds verder toe.

Voor de Euro had elk deelnemend land zijn eigen centrale bank, zoals wij “De Nederlandse Bank”. Nu hebben we de Europese Centrale Bank die zoals de naam al zegt gecentraliseerd is. Daarmee is ook de macht gecentraliseerd. Een uitspraak van één van de meest bekende bankiers Nathan Rothschild: “Het kan me niet schelen welke marionet er op de Britse troon zit. Wie de Britse geldstroom controleert, die controleert het Britse rijk. En ik controleer het Britse geld.”

De macht die de centrale banken hebben is ook onwenselijk omdat er misbruik gemaakt wordt van de mogelijkheid om geld bij te drukken. Ons oude geldsysteem staat daardoor op het punt van instorten, de schulden zijn onhoudbaar en onomkeerbaar. Maar gelukkig is er hoop. Ons op schuld gebaseerd geld zal op termijn vervangen worden door nieuw geld, geld wat niet is gebaseerd op schuld maar op waarde die gecreëerd zal worden door de gebruikers zelf. Zo zullen we het geld weer kunnen gebruiken zoals het bedoeld was: elkaars diensten uitwisselen. Er is wel een voorwaarde aan verbonden, want we moeten het gaan gebruiken. Overheden en centrale banken zullen ons zeker niet voorstellen om het te gaan doen. En heb je er geen zin in voor jezelf, doe het dan voor de vrijheid van je kinderen en kleinkinderen.

Functie: Wat is de rol van geld?

 • Geld is een ruilmiddel
 • Geld is een rekeneenheid
 • Geld is een oppotmiddel (je kan het sparen)

Criteria: Waaraan moet geld voldoen?

 • Houdbaar: geld bederft niet
 • Deelbaar: twee halfjes zijn exact even veel waard als een hele
 • Draagbaar: Altijd wat wisselgeld op zak
 • Schaars: Niet zelf na te maken

Deze eigenschappen heeft de nieuwe Gulden.

Wat is de Gulden?

We denken nog wel eens met weemoed terug aan onze oude Gulden, vooral de zilveren Gulden, die was tenminste nog wat waard. Die gulden was zijn gewicht in zilver waard. Maar het zilver gehalte werd met de jaren lager en vanaf 1967 hadden we alleen nog maar nikkelen Guldens. Omdat de zilverprijs steeg? Of omdat ons geld minder waard werd? Ik denk zelf het laatste. In 1971 koppelde Nixon de goudprijs los van de dollar om de Vietnam oorlog te kunnen financieren en sinds dien is het hek van de dam. We hebben inmiddels de Euro en de centrale banken bepalen samen met de markt de waarde van ons geld. Ik heb in het vorige hoofdstuk al verteld dat het mis gaat doordat de centrale macht zijn macht misbruikt.

Bij de nieuwe Gulden kan dit dus niet. Het systeem wat de waarde bepaald van de Gulden is gedecentraliseerd, er staat niemand aan het hoofd. De gebruikers van de Gulden en de cryptovalutamarkt bepalen de prijs. Des te meer mensen de Gulden gebruiken, des te hoger de waarde van de Gulden zal zijn. Dus het is niet zo dat 1 Euro 2,20 Gulden waard is, dat dat even duidelijk is. De waarde van de Gulden schommelt sterk en is op het moment dat ik dit schrijf 0,13 Euro waard, maar een maand geleden 0,40 Euro. Vorig jaar rond deze tijd 0,02 Euro. Dit komt doordat de Gulden nog in het begin van zijn ontwikkeling is. Maar de lange termijn trend is stijgend.

Geen metalen munt

De nieuwe Gulden is dus geen munt van nikkel of zilver, maar een digitale munt of coin zoals ze dat noemen. De munt die je op het plaatje hiernaast ziet is gewoon een gadget, leuk om te hebben maar zonder waarde.

Guldens bestaan alleen in de blockchain, een verzameling van gegevens in de vorm van transactie informatie. Het woord blockchain betekent niets meer dan ketting van blokken met gegevens. Wat een blockchain zo bijzonder maakt is de gegarandeerde veiligheid en echtheid van de opgeslagen gegevens. Dit leg ik later nog verder uit.

Gulden-adres

Guldens bestaan alleen op een Gulden-adres. Zo’n adres bestaat uit een G gevolgd 33 willekeurige cijfers en letters. De eigenaar van dit adres is ook de eigenaar van de Guldens die op dit adres staan. Dit is een voorbeeld van een Gulden-adres:

GHuGX9KHzVf9demJeMvNB6BDEPqot4RUiu

Het aantal verschillende combinaties die mogelijk zijn met 33 tekens is zo groot dat de kans dat er twee dezelfde adressen zijn net zo groot is als 8 keer achter elkaar de hoofdprijs in de staatsloterij winnen! Dus een Gulden-adres is gegarandeerd uniek.

Bij elk Gulden-adres hoort een geheime sleutel. Met deze sleutel krijg je toegang tot het adres om de gegevens te veranderen. Als er gegevens worden veranderd op een Gulden-adres wordt dit na controle opgeslagen in de blockchain. 

Wat is een blockchain?

Voor mensen die niet veel van computers weten is de uitleg die op internet te vinden is over de blockchaintechnologie al snel verwarrend en onbegrijpelijk, vandaar hier een poging om het in Jip-en-Janneke taal of beter gezegd Ot-en-Sien taal uit te leggen.

Het woord blockchain betekent niets meer dan “ketting van blokken” deze blokken bevatten gegevens. Wat een blockchain zo bijzonder maakt is de gegarandeerde veiligheid en echtheid van de opgeslagen gegevens. Het idee is eigenlijk heel simpel: Alle gebruikers zijn eigenaar van een administratieboek, iedereen heeft toegang tot deze informatie en iedereen kan informatie toevoegen. De informatie kan echter alleen toegevoegd worden als meerdere willekeurige eigenaars de informatie controleren en goedkeuren. Zodra dit gebeurt wordt de informatie ingesloten in een blok wat als het ware aan een ketting wordt geregen. Als het informatieblok eenmaal aan de ketting zit kan het niet meer worden aangepast maar blijft die wel toegankelijk om in te zien.

Een blockchain is dus altijd openbaar. Elke cryptomunt heeft een eigen blockchain, de Bitcoin-blockchain kun je inzien op BlockChain.Info en de Gulden-blockchain kun je inzien op BlockChain.Gulden.com. Als je op deze sites gaat kijken zul je er in de eerste instantie niets van begrijpen, maar het gaat om dat je weet dat alle informatie openbaar is, er kan niet mee gesjoemeld worden. De Informatie die je in de Gulden-blockchain kunt vinden zijn:

 • Gulden-adressen, een G gevolgd door 33 tekens
 • De QR-code van het Gulden-adres
 • Totaal ontvangen bedragen in Gulden (NLG)
 • Totaal verzonden bedragen in Gulden (NLG)
 • Huidig saldo in Gulden (NLG)
 • Het aantal transacties
 • Transactienummers
 • Datums van transacties
 • Betaalde fees (kosten)
 • Het aantal bevestigingen

Hierboven zie je een voorbeeld van de informatie over een Gulden-adres opgeslagen in de Gulden-blockchain. Kijk maar of je de opgeslagen informatie kunt terug vinden:

 • Het Gulden-adres is: GJszxhYw4mR1N1ADssuFGtgdDwf9hCKScf
 • Totaal ontvangen: 5 NLG
 • Totaal verzonden: 5 NLG
 • Huidig saldo: 0 NLG
 • Het aantal transacties: 2
 • Transactienummers: 0d0b5d6da914d11ce948bd520f4d1b4d46d2477f3e11d38ade9bdb754ec34596 en 5fcadb5eae85f54c6621cbc7deff0cb6cc7e07b430a51a504be996fcb55391aa
 • De datum van de eerste transactie: Feb 13, 2018 5:00:13 PM, de datum van de tweede transactie: Feb 13, 2018 5:32:35 PM
 • Fees: 0.00226 NLG en  0.00224 NLG
 • Meer dan 2000 bevestigingen

Het bovenstaande Gulden-adres heb ik aangemaakt om te testen. Op 13 februari om 17.00 uur heb ik er vanaf een ander Gulden-adres 5 NLG naar gestuurd en om 17:32 uur heb ik het er weer afgehaald. Deze transacties hebben mij 0,0045 NLG gekost (0,0006 Euro).

Samenvattend:  Guldens bestaan alleen op Gulden-adressen in de Gulden-blockchain. De eigenaars van deze Gulden-adressen kunnen Gulden transacties met elkaar doen die op geldigheid worden gecontroleerd door andere gebruikers van de Gulden-blockchain.

Snap je dit en wil je ook deelnemen aan deze blockchain? Dan heb dus je een Gulden-adres nodig, die maak je aan in een digitale portemonnee of wallet.

Wat is een Gulden-wallet?

Een Gulden-wallet is een digitale portemonnee die één of meerdere Gulden-adressen bevat samen met een geheime sleutel. Het Gulden-adres is openbaar en kun je aan iedereen laten zien om er betalingen naar over te maken. De geheime sleutel is alleen nodig als je betalingen wilt doen vanaf een Gulden-adres. Het makkelijkste om te laten zien wat een Wallet is, is door er één te maken. De eerste wallet die we maken is er één van papier. Door middel van een online “paper-wallet” generator maken we een Gulden paper-wallet.  Door je muis over het scherm van deze pagina te bewegen wordt er een uniek Gulden-adres (publiek adres) aangemaakt met bijbehorende geheime sleutel (privé sleutel):

 

De kans dat er een dubbel adres wordt aangemaakt is net zo groot als 8 keer achter elkaar de hoofdprijs in staatsloterij winnen, het is dus gegarandeerd uniek. Het nieuwe adres kunnen we opzoeken in de Gulden-blockchain: GT2AhdWqRfg8XJ5ivMnZMFPMhcKwvQC2QD. Maar omdat er geen transactie zijn gedaan met dit adres krijgen we niet meer informatie terug dan het Gulden-adres en de bijbehorende QR-code.

Als er nu vanaf een ander Gulden-adres naar dit nieuwe Gulden-adres Guldens worden overgemaakt wordt deze informatie toegevoegd aan de blockchain. Als je de paper-wallet uitprint en goed opbergt zijn je Guldens veilig. Alleen de gene die de geheime sleutel heeft kan de Guldens die op dit adres geparkeerd staan eraf halen. Doordat dit adres met geheime sleutel nu op internet staat is het adres onbruikbaar geworden. Maar geen zorgen, het aantal Gulden-adressen is onbeperkt.

Hé, dat is leuk! Een neef heeft je een paper-wallet met 100 Gulden voor je verjaardag gegeven. Je vindt dit een leuk idee en je wilt 50 Gulden aan een vriend geven als hij jarig is. In dit geval heb je een wallet nodig met meer mogelijkheden. Met een desktop Gulden-wallet kun je het geld van je paper-wallet afhalen door de geheime sleutel in te voeren.

De Gulden Desktop-Wallet

Het voorbeeld met de paper-wallet heb ik gebruikt om te laten zien hoe een Gulden-adres in een wallet werkt. Gelukkig heeft het Gulden-ontwikkelingsteam zeer gebruiksvriendelijke wallets gemaakt voor alle pc’s en mobiele apparaten. Download de wallet altijd vanaf de officiële Gulden website: GULDEN.COMIk gebruik hier de Windows desktop-wallet als voorbeeld. Als je de Gulden-wallet hebt geïnstalleerd worden er eerst wat gegevens van de Gulden-blockchain binnengehaald. Daarna moet de de wallet “synchroniseren” met het Gulden-netwerk, dit zorgt ervoor dat elke gebruiker de zelfde informatie heeft over alle transacties.Terwijl de synchronisatie verder gaat kunnen we ondertussen de backup sleutel voor de Gulden-wallet aanmaken. Deze sleutel is het toegangsbewijs voor alle adressen en transacties die je met deze wallet maakt. Met deze sleutel kun je altijd weer een nieuwe Gulden-wallet downloaden en toegang krijgen tot jouw Gulden-adressen die door de wallet zijn bijgehouden. Klik links-boven in het menu: Bestand/Backup van portemonnee maken.De backup van de Gulden-wallet werkt met een zogenaamde “herstelzin”. Deze herstelzin bestaat uit 12 woorden. Als je ooit niet meer in je computer kunt door wat voor reden dan ook, dan kun je op een andere computer de Gulden-wallet opnieuw downloaden en na het invoeren van deze herstelzin zul je weer bij je gegevens en Guldens kunnen. Bewaar deze herstelzin dus zorgvuldig!! Schrijf hem op of kopieer en plak hem in een nieuw tekst-bestand. Denk goed na over waar je deze herstelzin bewaart want dit is de enige sleutel tot jouw Guldens!! Jij bent je eigen bank! Je kunt de wallet ook nog beveiligen met een paswoord, dit doe je in het menu: Instellingen/ Portemenee versleutelen. Let op, dit heeft niets met een backup te maken en is er alleen maar om te voorkomen dat andere gebruikers van de zelfde computer gebruik van de wallet kunnen maken.Je bent nu klaar om de wallet te gaan gebruiken. De Gulden-wallet is zo gebruiksvriendelijk dat het gebruik zich vanzelf uitwijst.De paper-wallet die ik op de vorige pagina heb besproken kun je nu importeren door in het menu naar: Tools/Sleutel importeren te gaan. Voer hier de Privé sleutel in. De Wallet zal de gegevens van de Gulden-blockchain ophalen en een nieuwe account aanmaken in de wallet. Vanaf deze account kun je dan Guldens versturen naar andere accounts in je wallet of naar Gulden-adressen van andere gebruikers.

Het gebruik van de Gulden desktop-wallet in voorbeelden vind je hier.

Maar het beste leer je natuurlijk door de Gulden-wallet te downloaden en te installeren. Succes!

Het originele artikel van Jan Paul is te vinden op http://metguldenbetalen.nl/wallet/

Reageren is niet mogelijk.